Nero


Po spuštění Nera si vyberte ve vrchní roletce Vaši mechaniku, u které je v závorce DVD a vyberte požadovanou možnost.
Vypalování datového DVD
Vypalování hudebního DVD
Vypalování filmového DVD

Zpět
Home